PARADISUL INFLORIT

O NOUA GENERATIE DE AGRICULTURA

Obiectivele specifice
- Modernizarea tehnologiilor de cultură şi reducerea costurilor de productie ;
- Diversificarea  producţiei şi îmbunătăţirea calitãtii produselor;
- Reducerea pierderilor de producţie şi cresterea eficienţei  exploataţiei;
- Asigurarea  unei  mai bune valorificãri a potenţialului agricol al zonei;
- Protejarea, conservarea şi îmbunătăţirea  mediului  înconjurător natural, asigurarea conditiilor de refacere şi  conservare a calitatii solului.
- Stimularea  concurenţei.

Prin  investitii în exploataţii  agricole , vegetale,  se asigura raţionalizarea  şi reorientarea producţiei pentru creşterea calităţii produselor obţinute prin  aplicarea unor tehnologii competitive şi care limiteaza poluarea asupra mediului înconjurător.
Investitia  va contribui la îmbunătăţirea veniturilor, la atragerea tinerilor în activităţile agricole prin îmbunătăţirea condiţiilor lor de viaţă şi muncă.

Rezultate asteptate
- Mai buna utilizare a factorilor de producţie în  fermã.
- Scăderea costului unitar pe produs vândut (EURO/Kg),  cu cel puţin 10%.
- Îmbunătăţirea calităţii produselor de fermă.
- Crearea de locuri de muncă : minim  20 locuri permanente si  400 sezoniere

LOCALIZARE

INFO

E-mail: office@paradisul.ro

E-mail: roberto@paradisul.ro

Email mobil robertomobil@paradisul.ro

Mobil.: 0040 730 000 010

facebook googleplus twitter skype youtube

FACEBOOK