Paradisul
Inflorit
de Roberto Trevisiol

Declinarea răspunderii privind confidențialitatea

Aplicarea GDPR679/2016

GDPR este acronimul „Regulamentului general privind protecția datelor” care în italiană înseamnă „Regulament general privind protecția datelor”. Regulamentul a intrat în vigoare în 2016 și este aplicabil începând cu 25 mai 2018.

Titularul tratamentului

Operatorul de date este Paradisul Inflorit SRL cu sediul in Râmnicu Sarat, Buzau - Romania, care poate fi contactat la adresa office@paradisul.ro

Scopul prelucrarii datelor

Prelucrarea datelor dumneavoastră are ca scop:

 • Solicitari de intalnire prin email si/sau prin formularul de contact
 • Respectați toate obligațiile care revin operatorului de date prevăzute de legislația în vigoare
 • Apărarea unui drept în instanță sau în fața autorităților judiciare care exercită funcții judiciare
Metode de prelucrare a datelor

Prelucrarea datelor dumneavoastră se realizează într-o manieră strict necesară pentru îndeplinirea scopurilor prelucrării datelor în sine. Datele introduse în formulare sunt gestionate printr-o conexiune securizată cu un certificat Let's Encrpyt emis de un organism de certificare obișnuit (Let's Encrypt Authority X3). Operațiunile vor fi efectuate prin mijloace electronice, telematice și pe hârtie.

Furnizarea datelor

Furnizarea datelor dumneavoastră este opțională, dar obligatorie pentru a:

 • Navigare corecta pe site-ul Paradisul.ro
 • Funcționarea corectă a formularului de contact

Consimțământul pentru prelucrarea datelor este acceptat atunci când se face clic pe bifa de sub formularul de contact.

Păstrarea datelor

Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate și stocate pe toată perioada necesară navigării corecte pe acest site, precum și pe perioada necesară apărării drepturilor cuiva în instanță sau în fața autorităților judiciare. In orice caz, datele cu caracter personal vor fi prelucrate si stocate pe perioada necesara indeplinirii corecte a obligatiilor de conservare in scopuri fiscale sau in alte scopuri prevazute de lege sau regulament, carora le este supus operatorul.

Datele dvs. introduse prin formularul de contact vor fi păstrate doar pentru perioada necesară schimbului de informații între dumneavoastră și Operatorul de date.

Comunicare de date

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi dezvăluite sau citite în alt mod de către:

 • Subiecte autorizate să prelucreze
 • Procesatorii de date și alți subiecți autorizați precum: pretabili pentru întreținerea Paradisul.ro, furnizorii de servicii IT și colaboratorii afiliați sau furnizorii de asistență, toți subiecții în orice caz pregătiți corespunzător pentru prelucrarea datelor
 • Autoritati judiciare sau administrative pentru indeplinirea obligatiilor legale
 • Subiecții care prelucrează date în executarea unor obligații legale specifice
Transferul de date în străinătate

Datele dumneavoastră sunt stocate într-un centru de date cu sediul în România, deci în limitele Uniunii Europene. Datele pot fi transferate și în străinătate, în formele și metodele prevăzute de legislația în vigoare, garantând în orice caz un nivel adecvat de protecție.

 • Furnizorul care asigură găzduirea site-ului rezidă în România cu centre de date în granițele naționale
 • Colectarea datelor se realizează folosind un software special instalat pe server
Drepturile părții interesate

În temeiul art. 15-18 și 20-21 din Regulamentul UE 2016/679, aveți dreptul de a obține:

 1. Confirmarea existenței sau nu a datelor care vă privesc, la care dacă nu sunt încă înregistrate
 2. Actualizarea, rectificarea, integrarea datelor înregistrate
 3. Indicaţie:
 • originea datelor cu caracter personal
 • a scopurilor si metodelor de tratament
 • a logicii aplicate în cazul tratamentului efectuat cu ajutorul instrumentelor electronice
 • identitatea proprietarului și a oricăror administratori
 • a subiecților sau categoriilor de subiecți cărora le pot fi comunicate datele cu caracter personal sau care pot afla despre acestea în calitate de manageri sau agenți

Aveți dreptul de a vă opune în totalitate sau în parte:

 1. Din motive legitime, prelucrarea datelor colectate
 2. La prelucrarea datelor cu caracter personal pentru trimiterea de material publicitar si/sau studii de piata

Aveți dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimțământul acordat, în legătură cu activitățile de prelucrare a cărora acesta reprezintă temeiul legal, fără a aduce atingere legalității prelucrării bazate pe consimțământul dat înainte de revocare.

Aveți dreptul la portabilitatea datelor, adică de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de un dispozitiv automat, și aveți dreptul de a transmite astfel de date altui operator de date fără impedimente. De asemenea, aveți dreptul de a propune dreptul de plângere unei autorități de supraveghere (în Italia, Garantul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal: www.garanteprivacy.it). Vă puteți exercita drepturile printr-o cerere scrisă transmisă operatorului de date, la adresele (sediul social sau e-mail) indicate mai sus.

Actualizat: 11/05/2022
Folosim cookie-uri, dacă doriți mai multe informații apăsați aiciBine
cruce linkedin Facebook pinterest youtube rss stare de nervozitate instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube stare de nervozitate instagram